תוספים לאתרי מסחר אלקטרוני

על מנת להקל על השימוש בסליקה ב-iCredit כל התוספים מוצעים ללקוחותינו בחינם.
ניתן להטמיע את המערכת באתרי המסחר הן כ-IFrame והן כדף Redirect.