שחזור שם משתמש

שחזור שם משתמש בוצע בהצלחה ונשלח לכתובת הדוא"ל